• VIN dekoder

  Odkodujemy numer VIN twojego samochodu szybko i za darmo.
  Sprawdzimy podany numer VIN w internetowych bazach danych i wyświetlimy ci raport na temat historii pojazdu.
  Jak sprawdzić numer VIN samochodu? Wpisz numer w pole powyżej i poczekaj na raport.

  Honda VIN decoder

  Honda VIN dekoder

  • Honda Accord
  • Honda Insight
  • Honda Partner
  • Honda Avancier
  • Honda Integra
  • Honda Pilot
  • Honda Civic
  • Honda Jazz
  • Honda Prelude
  • Honda City
  • Honda Lagreat
  • Honda Ridgeline
  • Honda CR-V
  • Honda Legend
  • Honda Stepwgn
  • Honda CRX
  • Honda Life Dunk
  • Honda Stream
  • Honda FR-V
  • Honda Mobilio
  • Honda Shuttle
  • Honda HR-V
  • Honda NSX
  • Honda S2000
  • Honda Inspire
  • Honda Odyssey

  Układ tabeli VIN

  Standard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  ISO 3779 WMI VDS VIS
  EU & North America
  more than 500 vehicles/year
  WMI Vehicle Attributes Check Digit Model Year Plant Code Sequential Number
  EU & North America
  fewer than 500 vehicles/year
  WMI 9 Vehicle Attributes Check Digit Model Year Plant Code Manufacturer Identifier Sequential Number

  VDS = Vehicle Descriptor Section
  VIN = Vehicle Identification Number
  VIS = Vehicle Identifier Section
  WMI = World Manufacturer Identifier